Güneş Paneli Verimliliği

Güneş Paneli Verimi

Güneş paneli verimliliği; standart test koşullarında (1000 W/m2) panele ışınım uygulandığında 1 m2 alanda üretilen güç ile belirlenmektedir. Örneğin; %15 verimliliğe sahip olan 1m2 hücre alanındaki bir panel, 1000 W/m2 gün ışığını dik olarak aldığında 150 W/h elektrik üretir. Güneş panelinin verimi; kullanılan hücre tipine, hücre tasarımı ve kalitesine, cam ve diğer komponentlerin kalitesine bağlı olarak değişmektedir.

Ülkemizde ortalama ışıma değeri 1300 W/m2 seviyesinde olduğu için, panellerin standart verimlilik oranlarının üstünde üretim sağlamak mümkündür. Kristal paneller %16 – %24 arasında, ince film paneller ise %10 – %15 arasında verimlilik değerine sahiptir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak hücre verimlilikleri her yıl artış göstermektedir. Bilimsel çalışmalar sonucunda %45 verimlilik değerlerine ulaşılmış solar panel prototipleri olsa da maliyetin henüz çok yüksek olması nedeniyle sadece özel durumlar için (uzay çalışmaları vb.) kullanılmaktadır

Güneş panellerinin verimliliği, kullanım süresi boyunca yavaş bir oranda azalmaktadır. Standart test koşullarında ölçülen ilk 10 yıllık fabrika verimlilik oranı; 10 – 20 yıl arasında %10 azalma, 20 – 30 yıl arasında ise +%10 daha azalma gibi değerler üretici firmalar tarafından performans garantisi olarak verilmektedir. Örneğin verimliliği %17 olan bir solar panel; ilk 10 yıl sonunda %17’ye yakın oranda verimlilik gösterirken 20.yılda bu değer %15 seviyelerine, kullanım ömrü kabul edilen 30.yıla yaklaşırken %10 seviyelerine kadar düşebilmektedir. Zorlu çevre koşulları ve panellerin sık temizlenmemesi de panel verimliliğinin azalmasında önemli etkenlerdendir.

Konum ve Hava Koşullarının Güneş Paneli Elektrik Üretimine Etkisi

Ülkemizde ortalama 1300 W/m2 olan güneş ışınım değeri, coğrafi konuma göre değişmekte olup havanın açık, bulutlu veya yağmurlu olmasına göre de değişkenlik göstermektedir.

Örneğin Ankara’da ortalama ışımanın 800 W/m2 olduğu göz önünde bulundurarak; açık havalarda 1000 W/m2, bulutlu havalarda 200 – 750 W/m2, yağmurlu havalarda ise 50 W/m2 seviyelerinde ışınım miktarı olacağı öngörülebilir. Toplam 1 kW gücünde ve %18 verimliliği olan polikristal panellerden oluşan bir güneş enerjisi sistemi; açık havalarda 1 kW, bulutlu havalarda 0,5 kW ve yağmurlu havada ise 0,05 kW elektrik üretecektir. Aynı değerler Antalya ili için yaklaşık olarak; açık havalarda 1,15 kW, bulutlu havalarda 0,6 kW ve yağmurlu havada ise 0,06 kW olacaktır.

Örnekte görüldüğü üzere; güneş panelleri bulutlu günlerde de elektrik üretmektedir. Güneş paneli doğrudan güneş ışığı almasa bile gün ışığını aldığı her an belirli bir miktar elektrik üretimi sağlamaktadır. Yağışlı havalarda ışık miktarı minimum olduğundan üretilen elektrik miktarı off-grid (şebekeden bağımsız) sistemlerde aküleri doldurmak için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle güneş enerjisi sistem tasarımı yapılırken, bölgede üst üste yağışlı geçen gün sayısı dikkate alınmalıdır.

error: Korumalı İçerik !!